Bij ALT-LED, gevestigd aan de Economiestraat 39 – 6433 KC HoensbroeK, hierna te noemen ALT-LED, verwerken wij vrijwel dagelijks persoonsgegevens van onze klanten. Als ALT-LED vinden wij het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze diensten transparant, veilig en betrouwbaar zijn. Wij respecteren uw privacy en zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. In deze privacyverklaring vindt u welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Ook leggen we in deze verklaring uit wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.
Voor meer informatie kunt u op de website www.hulpbijprivacy.nl uitgebreide onafhankelijke informatie vinden over de Europese privacywetgeving. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Stuur een e-mail met uw vraag naar contact@alt-led.com. We helpen je graag verder!
Persoonsgegevens die wij verwerken
Een “persoonsgegeven” is alle informatie die direct over iemand gaat, of herleidbaar is tot een individuele persoon. ALT-LED houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. ALT-LED verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website en / of Facebookpagina heeft bezocht, gebruik maakt van (e) onze diensten en / of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam en achternaam
begroeting
adresgegevens
e-mailadres
telefoonnummers)
kenteken plaat)
client nummer
bank- en betalingsgegevens
informatie over bestellingen, afspraken en facturen
Bijzondere persoonsgegevens
Bij ALT-LED is het mogelijk om gebruik te maken van een ledenkorting als je lid bent van ON12. In de toekomst zullen er ook andere partners (personeelsverenigingen) zijn die gebruik kunnen maken van een voor hen geldende ledenkorting. Om te controleren of er een geldig lidmaatschap is, zullen we in deze gevallen om een ​​lidmaatschapsnummer vragen. Deze gegevens worden gebruikt om u de juiste korting te geven, maar ook voor statistische doeleinden.
Met welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens
ALT-LED verwerkt uw gegevens omdat:
 • we hebben deze nodig voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst, en / of
 • u hiervoor toestemming heeft gegeven, en / of
 • wij zijn hiertoe wettelijk verplicht
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het afhandelen van uw afspraak, bestelling en / of betaling
 • U te kunnen bellen, sms’en, e-mailen of een Facebook-bericht te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het verzenden van serviceberichten (zomer- en winterwisseling)
 • informeren over wijzigingen in onze diensten en zaken
 • om u optimaal te kunnen helpen met een vraag, klacht of opmerking
 • voor het afhandelen van speciale acties / kortingen
 • analyses voor procesverbetering, marktonderzoek en verbetering van onze diensten en zaken
 • het voorkomen en bestrijden van diefstal en / of fraude
ALT-LED verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens
ALT-LED bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd.
Voor de volgende categorieën persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen
NAW-gegevens, bestellingen en afspraken:
Zolang je maar een actieve klant bij ons bent. Hiermee bedoelen we ook; zolang u onze opslagruimte gebruikt.
Factuurgegevens
Zolang je een actieve klant bij ons bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar want de Belastingdienst vraagt ​​dit van ons.
Klantbeoordelingen / recensies:
Deze worden op onze website en / of Facebookpagina gepubliceerd. Op uw verzoek verwijderen wij de beoordeling / review
Bijzondere persoonsgegevens:
We gebruiken een registratie van lidmaatschapsnummers om kortingen / promoties toe te kennen aan leden van ON12 of toekomstige partners. Na dergelijke kortingen / promoties zullen we de lidmaatschapsnummers verwijderen. We slaan, voor statistische doeleinden, op hoe vaak deze korting / actie is gebruikt. Dit gebeurt anoniem.
E-mailverkeer:
Zolang u een actieve klant bent van ALT-LED, blijft het mailverkeer tussen u en ons behouden.
Delen van persoonsgegevens met derden
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen. ALT-LED blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere derde partijen, tenzij u hier expliciet toestemming voor geeft.
Gegevens inzien, verwijderen of wijzigen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of, indien wettelijk toegestaan, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ALT-LED. Ook heb je recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij – in het kader van een overeenkomst – van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@alt-led.com, of naar ons postadres zoals vermeld. onder “Contact”. We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Hiervoor hanteren wij een maximale periode van 4 weken. Na uw verzoek nodigen wij u uit voor het maken van een afspraak. Om te voorkomen dat uw persoonsgegevens bij onbevoegden terechtkomen, dient u een geldig identiteitsbewijs van uzelf te tonen.
Hoe ALT-LED uw persoonlijke gegevens beschermt
We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Zo gebruiken we op onze website een beveiligde verbinding die te herkennen is aan “https: //” en het slotje in de browser. Daarnaast zijn alle personen die namens ALT-LED toegang hebben tot persoonsgegevens verplicht hier zorgvuldig mee om te gaan.
Websites van derden
Op onze website vind je links naar andere websites. ALT-LED is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor de relevante privacyverklaring van die website.
Contactgegevens
Als u een vraag heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar contact@alt-led.com of u kunt ons bereiken op telefoonnummer: +31652442524
ALT-LED wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om – als daar aanleiding toe is – een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring heeft betrekking op het actuele aanbod van diensten en zaken. Het is mogelijk dat we de inhoud van onze privacyverklaring moeten bijwerken omdat ons aanbod wordt uitgebreid met andere diensten en / of items. We raden je daarom aan om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie van de privacyverklaring is gepubliceerd.
– Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 maart 2021.